Fd chef kräver ansvar

Rolf Svedberg, Örsundsbro-bo och före detta miljöchef på gruvföretaget Boliden, vill att företaget och svenska staten tar sitt ansvar efter att 20 000 ton giftig avfall dumpats i Chile under 80-talet.

Rekommendationerna gjordes av Svedberg själv, i tron om att ett chilenskt företag skulle utvinn mineraler ur slammet, vilket aldrig skedde. Nu har därför hundratals chilenare fått allvarliga skador orsakade av bly-, kvicksilver och arsenikexponeringen.

– Det strikt juridiska ansvaret ligger inte på bordet utan nu är det frågan om ett mänskligt och moraliskt ansvar som jag tycker att Boliden och svenska staten ska ta. Det som från början var en idé med goda ambitioner slutade av en mängd själ med den här katastrofen, säger Rolf Svedberg.


Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se