Soc-anmälningar ökar

Antalet barn och unga som far illa i Uppsala kommun ökar. I alla fall om man ska se till antalet anmälningar som Uppsala-polisen har gjort till socialtjänsten.

Antalet polisanmälningar som gjorts till socialtjänsten har ökat med 500 procent sedan 2004. Det skriver Upsala Nya Tidning i dag. Men trots det minskar Uppsala kommun kostnaderna för institutionsvård av unga.

Jan Holmlund, vikarierande chef för kommunens individ- och familjeomsorgen, säger till tidningen att besparingarna inte ska gå ut över de som behöver hjälp utan att det främst handlar om att korta placeringstiden för ungdomarna och i stället sätta in öppen vård.