SLU-fallet når hovrätten

I dag tar Svea hovrätt upp fallet med de 44 kvinnor som stämt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala för diskriminering. Kvinnorna fick rätt i tingsrätten.

En av dem som var med och stämde SLU och fick rätt i tingsrätten är Sofia Lindblad. Hon kommer att vara på plats i Svea hovrätt för att följa rättegången under dagen.

– Just nu hoppas vi bara att det ska gå lika bra igen. Naturligtvis anser jag att vi är berättigade ett skadestånd, men det viktigaste är att få svart på vitt att det är fel att könskvotera på det här sättet, att plocka in killar före tjejer, enbart på grund av att de är killar, säger hon.

Hur långt är du beredd att driva den här frågan?

– Så långt som det behövs.

Har du kvar drömmen om att bli veterinär?

– Nej, den är bortblåst nu.

De 44 kvinnorna hade alla högsta betyg från folkhögskola, när de sökte till veterinärutbildningen på SLU, 2006 och 2007. Veterinärutbildningen är en av landets populäraste utbildningar, alla kategorier. Tingsrätten slog fast att SLU missgynnat kvinnorna på grund av deras kön, vid antagningen till veterinärutbildningen 2006 och 2007.

Vid antagningen använde sig SLU av en viktad lottning, för att väga upp veterinärutbildningens stora kvinnodominans. I den kvot som de 44 kvinnorna tillhörde innebar det i praktiken att en manlig sökande hade upp till 38 gånger så stor chans att komma in, jämfört med en kvinnlig sökande.

I sin dom slog tingsrätten fast att SLU brutit mot likabehandlingslagen. Rätten skrev i sin dom att den viktade lottningen i praktiken inneburit att de få platserna i folkhögskolekvoten helt förbehållits män och att det har utgjort en avsevärt ingripande åtgärd mot de diskriminerade personerna, trots att den haft liten effekt på jämställdheten.

Enligt rätten bröt antagningsförfarandet därför mot likabehandlingslagen och staten dömdes att betala drygt 1,5 miljoner kronor i skadestånd, 35 000 kronor till varje kvinna.

Justitiekanslern, JK, som företrädde staten och SLU i rättegången, överklagade Uppsala tingsrätts dom om diskriminering till hovrätten, som i dag tar upp fallet. SLU-fallet är det första där en domstol ska avgöra vad som gäller när de som gynnas respektive missgynnas har lika meriter. Tidigare har JämO kommit fram till att antagningen stred mot såväl svensk som europeisk lag.

Men enligt justitiekanslern, JK, strider antagningsförfarandet inte mot lagen. JK vill i dag inte kommentera den pågående rättsprocessen.

Clarence Crafoord, vid Centrum för Rättvisa, företräder kvinnorna. Han bedömer utsikterna som goda.

– Tingsrätten gick ju på vår linje och jag tycker inte att det finns några skäl att tro att hovrätten skulle göra en annan bedömning.

Vad tror du det skulle innebära för staten om ni vinner även här i hovrätten?

– Det blir en tydlig signal att man inte får mixa med antagningen när personer söker till högskolan. Kvinnor och män ska ha samma chans att komma in på en utbildning.

Tror du att fler skulle komma att kräva skadestånd i liknande fall?

– Så kan det ju bli och det är också så det är tänkt att fungera. Om staten gör fel och kränker enskildas rättigheter, då ska det kosta, och det är innebörden i en sådan dom.

Måna Degerman
mana.degerman@sr.se
Ulrika Lindqvist P3 Nyheter
ulrika.lindqvist@sr.se