Barnlösa bör få mer stöd

Mer stöd behövs till personer som har gått igenom misslyckade fertilitetsbehandlingar, enligt en ny avhandling vid Uppsala universitet.

Enligt avhandlingen ökar misslyckade fertilitetsbehandlingar, som till exempel provrörsbefruktning, risken för depression.

Drygt 800 män och kvinnor har deltagit i studien, som visar att trettio procent av kvinnorna och tio procent av männen hade depression och/eller ångestsyndrom i samband med behandlingen.

Trots det saknas uppföljning och stöd för dessa personer, enligt avhandlingen.