Länet sämst på cellprov

Uppsala län har sämst täckning i landet vad gäller gynekologisk cellprovskontroll, enligt en jämförelse från Sveriges kommuner och landsting.

Gynekologisk cellprovskontroll är ett test för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer och bör erbjudas vart tredje år till kvinnor mellan 23 och 50 år, enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

Enligt en jämförelse, gjord av Sveriges kommuner och landsting, är Uppsala sämst i landet på detta, bara 70 procent av kvinnorna inom åldersgruppen gör undersökningen vart tredje år. Riksgenomsnittet ligger på 80 procent.