Miljoner till Citybanan

I dag har landstingsfullmäktige i Uppsala beslutat att skjuta till nära 300 miljoner kronor till Citybanan.

Citybanan är en järnvägstunnel under centrala Stockholm som ska stå klar 2017, och bygget innebär också att tågtrafiken till Uppsala förbättras genom dubbelspår genom Gamla Uppsala och genom att det blir fyra spår mellan Tomteboda och Kalhäll.

Tidigare har också kommunerna i Uppsala län sagt ja till att skjuta till pengar. Oppositionen i landstinget reserverade sig mot dagens beslut eftersom den anser att Citybanan är statens ansvar.