Leveransfel bakom brist

Nya vaccindoser mot den nya influensan väntas komma till Uppsala län på onsdag, men varje vecka sedan vaccinationen startade har läkemedelsföretaget GSK levererat färre doser än vad landstingen beställts.

Det beror på att läkemedelsföretaget Glaxo Smith Kline inte har levererat så många doser som utlovats. Staten skulle få en miljon doser per vecka, men den här veckan kommer bara hälften av detta att levereras.

Bristen på vaccin och att förseningarna meddelas med kort varsel får allvarliga konsekvenser för vården.

– Vi börjar se en ökning av fallen och det är nu i början vi har störst chans att mota Olle i grind för att så många vaccinerade som möjligt, innan vi nås av influensavågen. Ju fler vi hinner vaccinera innan influensan kommer dessto bättre är det. Det är det som är tänkt med vaccinationen, säger Anders Lindblom, ordförande i Svenska Smittskyddsläkarföreningen.

Kan förseningen äventyra människors liv?

– Det kan vara så. Dödligheten är inte så stor i den nya influensan, men det är andra grupper som dör, yngre personer än den vanliga säsongsinfluensan. Visst kan det påverka, men det främsta är konsekvenserna för sjukvården. Vid en sådan här massvaccination får man omprioritera verksamhet och då är det andra patienter som får stå tillbaka. Det är olyckligt att förseningarna kommer med så kort varsel. Det är svårt att ställa om verksamheten på kort varsel, säger han.

Enligt läkemedelsföretaget Glaxo Smith Kline beror många av förseningar på den myndighet som ska göra kvalitetskontroller på varje last med vaccinationsdoser som ska skickas ut.

– Det kan vara så att en last sitter färdig på lastbilen och vi bara väntar på klartecken från myndigheten, säger Hillary Kangro, medicinsk rådgivare på Glaxo Smith Kline.