Upplandsnytt granskar

Rädda barnen kritisk mot bristande kontroller

Organisationen Rädda barnen är kritisk till att ingen av länets kommuner kontinuerligt följer upp fosterhemsföräldrar i bland annat polisens register under tiden de har hand om barn. Något som Upplandsnytts granskning har visat.

Kontrollerna görs innan barnen kommer och därför är det inte säkert att socialtjänsten får veta om en fosterhemsförälder misstänks eller döms för brott.

– Det är ett tydligt sätt och en sak som man faktiskt kan kontrollera. Då bör man ta de möjligheter man har att minska riskerna så mycket som möjligt för barnets skull, säger Monica Jacobsson på Rädda barnen.

Men Upplandsnytts granskning visar att även om kollen av blivande fosterfamiljer är noggrann, så finns inget motsvarande säkerhetstänkande senare. Det har lett till att fosterföräldrar med anknytning till länet fått ha hand om barn, trots att de dömts för allvarliga brott.

Förutom regelbundna besök hos familjen och samtal med fosterbarnen så är registerutdrag alltså ett konkret sätt att upptäcka om fosterföräldrarna är kriminella eller har hamnat i ekonomiska svårigheter.

Från såväl kommunerna i länet, som från tjänstemän på Socialstyrelsen och forskare fick vi i vår rundringning höra att frågan inte kommit på tal och att regelbundna kontroller inte är något man har tänkt på.

– Vi har inte funderat i de banorna, säger Klas Bäckman på Östhammars kommun och är långt ifrån ensam med det svaret.

Ett annat argument som förs fram är att man tror att missförhållanden kommer till ytan på andra sätt.

Flera kommuner svarar också att de är rädda för att förstöra det ömsesidiga förtroendet mellan fosterhemmet och socialen om man tar utdrag från polisens register mer regelbundet.

Uppsala kommun utesluter inte den rutinen framöver, men ser det inte som självklart att sätta barnens säkerhet före fosterföräldrarnas integritet.

Jan Holmlund är chef för Individ- och familjeomsorgen i Uppsala kommun.

– Att bli en god arbetsgivare för uppdragstagarna gäller även i det här avseendet och det gäller att inte kränka människors integritet. Vi måste ju gå in med den utgångspunkten att de har ett vällovligt syfte.

Men tror du verkligen att man som fosterhemsförälder meddelar kommunen om man döms för brott?

–Ja, det utgår jag ifrån, det ligger ju i själva överenskommelsen, säger Jan Holmlund.

Men det är något som Monica Jacobsson på Rädda barnen har svårt att förstå.

– Där måste ju barnens rätt till skydd väga tyngre, än de vuxnas integritetskänsla och antar man ett sådant uppdrag tror jag att man tycker att det är ganska rimligt och logiskt att det görs, säger hon.

Kina Pohjanen
kina.pohjanen@sr.se
Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se