Gödsel kan bli bränsle

Uppländskt gödsel kan omvandlas till fyra miljoner liter fordonsgas om året. Det menar Biogas Öst som gjort en kartläggning över potentiella fordonsgasproducenter.

- Det skulle ju få en viss miljöeffekt eftersom man skulle kunna ersätta 4 miljoner liter bensin varje år med fordonsgas i stället. Det skulle ju också kunna bli en boost för regionala lantbrukare och regionalt näringsliv med fler jobb lokalt.

Enligt Biogas Öst kan lantbrukare i sju län i östra mellansverige tillsammans producera 24 miljoner liter fordonsgas från gödsel varje år. Uppsala län skulle kunna producera 4 miljoner liter om alla de potentiella lantbrukarna var intresserade.

Fordonsgas är en uppdragerad form av biogas, som i huvudsak består av metan, bildas genom nedbrytning av till exempel gödsel, matrester eller avloppsslam. I dag finns endast en tankstation i Uppsala län där man kan tanka fordonsgas, och det ligger i Uppsala. Fordonsgasen där kommer från ett avloppsreningsverk och en biogasanläggning, och det är i första hand bussar som använder sig av gasen.

I Uppsala län har man identifierat nio ansamlingar av gårdar i länet som skulle kunna producera biogas.

- Man vill ju minimera transporterna och tanken är att titta på kluster av gårdar där man kan gå samman och göra en gemensam satsning, för att det krävs ganska stora volymer för att få någon ekonomi i det. Och ju mindre avstånd emellan, ju mindre transporter och desto bättre för miljönyttan..

Kalle Svensson, energirådgivare vid Hushållningssällskapet säger att det finns ett intresse hos lantbrukare i Uppsala län att producera biogas och fordonsgas för eget bruk. Men försäljning tror han inte är lönsamt:

- Det är väldigt dyrt att göra fordonsgas på så liten skala, så det funkar inte praktiskt.

Astrid Iselidh
astrid.iselidh@sr.se