Arlanda

Nya turer kring taxifiler

Striden om det nya taxikösystemet på Arlanda fortsätter. Nu vänder sig Luftfartsverket till Marknadsdomstolen för att häva Konkurrensverkets beslut att tillfälligt stoppa filerna.

Konkurrensverket har stoppa de nya taxifilerna tills dess att myndigheten har gjort en utredning om huruvida systemet gynnar de stora taxibolagen eller inte.

Som Upplandsnytt tidigare har berätta så innebär det nya taxisystemet att de stora taxibolöagen får egna köfiler närmast terminalerna medan se små får dela på en. Luftfartsverket menar att systemet inte strider mot konkurrenslagen utan att systemet grundar sig på objektivt godtagbara skäl.