Skolpersonal känner sig kränkt av rektor

Arbetsmiljön på delar av Westerlundska gymnasiet i Enköping är så dålig att flera i personalen periodvis varit sjukskrivna på grund av den. En av skolans rektorer anklagas för att uppträda på ett kränkande sätt mot sin personal, och nu har skyddsombuden för de båda lärarfacken gjort en anmälan till arbetsmiljöverket.

Skolledningen i kommunen har tagit situationen på stort allvar, säger moderaten Jan Petersson, som är ordförande i utbildningsnämnden:

- Jag vet att förvaltningschefen hade ett utvecklingssamtal med berörd rektor förra måndagen och att de hade diskuterat lite olika alternativ och handlingsvägar. De har nu har två veckors betänketid och de ska träffas igen den 3 december.

Westerlundska gymnasiet är Enköpings kommuns enda gymnasieskola med uppemot 1500 elever. Skolan har fem rektorer, och anmälan till arbetsmiljöverket gäller en av de fem.

Enligt vad Upplandsnytt erfar handlar det om minst ett 20-tal anställda som uppger sig ha mått dåligt av rektorns ledarskap, och av skyddsombudens anmälan till arbetsmiljöverket framgår att flera också varit sjukskrivna på grund av problemen på arbetsplatsen.

Skyddsombuden skriver i anmälan att personalen upplever att rektorn utövar ett oprofessionellt ledarskap och utsätter sin personal för olika typer av kränkningar. Bland annat ska rektorn ha frågat elever om olika lärare verkligen varit på plats under lektionerna, vilket lärarna upplevt som en misstro och misstänksamhet mot dem och deras arbete. Personalgruppen på en av skolans enheter kräver nu enligt skyddsombuden att få byta rektor, alla anställda på den enheten uppges må mycket dåligt och, heter det i anmälan, orkar snart inte längre.

På Westerlundska är den här saken mycket känslig, och inget av skyddsombuden vill låta sig intervjuas. Inte heller chefen för utbildningsförvaltningen vill uttala sig. Den berörda rektorn själv säger sig inte ha tid att prata då Upplandsnytt ringer upp.

Enligt de uppgifter som Upplandsnytt fått fram har problemen med rektorns relationer till sina anställda funnits under en längre tid, men de har ställts på sin spets nu i höst, och chefen för utbildningsförvaltningen har under hösten fört en rad samtal med rektorn och med berörd personal.

Skyddsombuden kräver nu att få se en skriftlig åtgärdsplan för att lösa problemen före den 1 december, annars överlåter de till arbetsmiljöverket att kräva att kommunen agerar. Nämndordföranden Jan Petersson säger att han fått information om problemen på Westerlundska och att nämnden nu följer det som händer och ser allvarligt på det som sägs i anmälan:

- Jag har ägnat mig åt ledarskap i hela mitt liv och det är klart att man reagerar allvarligt på det som står där. Sedan så är det här en vy utav ett problem och man måste få fler vyer innan man kan säga vad man kan göra.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se