Ny chef för natur och fritid

Uppsala kommun har i dag utsett en ny chef för Fritids- och naturkontoret. Uppdraget går till Lena Lantz, som i dag är avdelningschef på Gatu- och trafikkontoret. Hennes nya chefsuppdrag gäller hela nästa år.