Konkurrenslagen skärps

Från och med årsskiftet blir det svårare för landets kommuner att bedriva kommersiell verksamhet, till exempel gym och caféer.

Vid årsskiftet blir det förbjudet för kommuner att bedriva kommersiell verksamhet om verksamheterna bedöms bidra till en snedvriden konkurrens med det privata näringslivet.

I dag röstade riksdagen igenom en skärpning av konkurrenslagen, som innebär att sådana verksamheter inom kommun, landsting eller stat förbjuds.

Som Upplandsnytt tidigare rapporterat kan detta få konsekvenser för bland annat kommunala Uppsala konsert och kongress.