Försvarsmakten:

"Flyg på Ärna viktigt"

Försvarsmakten har omvärderat Uppsalas roll i totalförsvaret och anser nu att det är av stor strategisk vikt att ha kvar möjlighet till flygverksamhet på Ärna flygfält.

Det framkom under onsdagskvällens öppna möte som länsstyrelsen hade arrangerat inför sitt beslut om huruvida kommersiellt civilflyg på Ärna ska tillåtas av miljöskäl. Försvaret vill liksom tidigare upplåta mark på Ärna för civilflyg.

– Uppenbarligen har man på högkvarteret konstaterat att man ser ett behov av att nyttja Uppsala framgent, säger Folke Borg, försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

Vad är det som gjort att försvarsmakten omvärderat sin inställning till Uppsala?

– Att man sett operativa krav och att vi nu har en väldigt tydlig inriktning från statsmakterna, kopplat till de nationella säkerhetsfrågorna från den proposition som Riksdagen antog i juni.

Och då behövs en flygplats i Mälardalen?

– Man har konstaterat ett behov av att, om möjligt, kunna nyttja Uppsala även framgent, säger Folke Borg.

Mikael Oscarsson, kristdemokratisk riksdagsman från Uppsala som var närvarande på mötet i går kväll, menar att när försvaret nu ändrar sin syn på Uppsala så borde försvaret också på nytt pröva om man verkligen ska sälja mark vid Ärna till privatdrivna Uppsala Airport, utan kanske i stället hitta andra samarbetsformer med bolaget.

– Här har sagts i kväll att Uppsala behövs för rikets säkerhet, det är ett klart besked. Konsekvensen blir, tycker jag, att man borde ompröva beslutet att förlita sig på en privat aktör, säger Mikael Oscarsson (KD).

Försvarets nya syn på Uppsala var den stora nyheten vid mötet på Ekonomikum i går kväll. Nära 200 personer kom till detta sista offentliga möte innan länsstyrelsen fattar beslut om huruvida civilflyg på Ärna kan tillåtas av miljöskäl. 4,5 timmar tog mötet.

Det var uppenbart att en stor majoritet av de närvarande var mot civilflyg på Ärna, och de svarande, som var försvarsmakten som står som officiell sökande, fick höra mycket kritik mot planerna på att upplåta mark till Uppsala Airport, och kritiserades också för missar i utredningen om vilka i området omkring som kommer att drabbas av t ex buller.

– Man har missat Hässelby gård, man har missat en förskola i Börje. Ändå sitter man och ser frågande ut, det tycker jag är skandalöst.

– Det är faktiskt direkta felaktigheter i den ansökan som lämnats in, inom bullerområdet. Det man försöker göra här är att tona ned problemen.

– Är det Uppsala Airport som ska vara medlem i totalförsvaret, eller hur ska ni ha det?

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se