Upplandsnytt granskar

Lägre krav för familjehem än förskola

Trots att många barn far illa i fosterhem – eller familjehem som det heter i dag – så finns det inget förslag på att kräva kontroller av fosterföräldrar i polisens register i arbetet med den nya lag som ska skydda barn och unga.

– Från Barnombudsmannens sida tycker vi att det är viktigt att man gör registerutdrag inför att man blir ett familjehem. Det är ju inte mindre viktigt än i förskolan, där det är obligatoriskt att göra den här typen av utdrag. I förskolan är man som barn egentligen mindre utsatt än man är när man haft en svår bakgrund och blir placerad i ett familjehem, säger Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Sen några år tillbaka kräver lagen registerutdrag från polisen då personal inom förskola och skola ska anställas för att se om de är fällda för brott. Samma krav ställs på personal vid hem för vård och boende, HVB, och på adoptivföräldrar.

Man får också göra det på fosterföräldrar men det finns inga lagar eller föreskrifter som kräver det. Alla kommuner i vårt län uppger att de gör registerkollen, men eftersom det inte är ett krav, har länsstyrelsen med tillsynsansvaret, aldrig följt upp det.

I utredningen inför den nya lagen LBU, lag om stöd och skydd för barn och unga, finns det inte med.

Bakgrunden till den nya lagen är mångårig kritik mot kommunernas hantering av barn som tagits om hand av samhället. I bland annat utredningar och forskningsrapporter konstateras att de här barnen under flera decennier har farit illa och gör så än i dag.

Barnombudmannen är alltså kritisk till att registerkollen inte finns med i nya lagen. Det är också flera stödföreningar, bland annat Stulen Barndom i Stockholm.

– Under tiden jag har barnen ska det ske en kontinuerlig kontroll i de register som behövs, säger Lars Waerner, föreningens ordförande.

Pressekreteraren till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson ansåg att hon inte hade tid att svara på våra frågor.

Ulrik Lindgren vid socialdepartementet är politisk sakkunnig och tycker inte att registerutdrag på fosterhem behöver stå med i lagen och menar att man ser annorlunda på fosterföräldrar. Till skillnad från personal i skola, barnomsorg och vårdboenden ska de inte ge kvalificerade vårdinsatser.

– Det är hem som ersätter det hem som barnet inte kan behålla.

Vad är det för skillnad? För det handlar om vilka personer som rör sig kring ett barn.

– Ja, men hittills så har svensk politik inte värderat det så men det är möjligt att det i framtiden blir en sådan värdering, säger Ulrik Lindgren, socialdepartementet.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se

Kina Pohjanen
kina.pohjanen@sr.se