MP vill ha bandyhall

Miljöpartiet säger ja till förslaget om en ny träningshall för bandy vid Gränby i Uppsala. Enligt Miljöpartiet skulle Bandyalliansens föreslagna träningshall vid Gränby möjliggöra en sänkt energianvändning, genom en effektivare nedfrysning av isen.

Hallen är tänkt att utgöras av ett tak och väggar till den befintliga planen vid Gränby och beräknas kosta kommunen tre miljoner kronor om året.

– Klimataspekter vägs naturligtvis in i alla våra ställningstaganden, och här har Bandyalliansen presenterat ett förslag som skulle ge minskad energianvändning och därmed minskade koldioxidutsläpp, säger Niclas Malmberg (MP).