Skolor får vaccinera

Nu har landstinget fattat beslut om att öppna upp skolor i Uppsala för vaccination av 6-9 åringar. I helgen kommer tre skolor i Uppsala att ge vaccin.

Anledningen är att det fortfarande är alltför många skolbarn som inte har fått vaccin mot den så kallade svininfluensan, enligt landstinget.

– Över 40 procent av befolkningen i länet är nu vaccinerade mot den nya  influensan, men fortfarande är det alltför många skolbarn som inte har fått vaccin. Därför gör vi nu den här satsningen, säger Anders Björklind, ordförande för landstingets regionala ledningsgrupp.

Endast barnen kommer att erbjudas vaccin, inte deras föräldrar. Familjevaccination kommer i stället att erbjudas vid Coop Forum i Boländerna, lördag och söndag 11-15.

Även den här veckan får landstinget betydligt färre doser än vad som utlovats, 19 500 doser jämfört med förväntade 40 000, alltså mindre än hälften.

– Det råder fortsatt brist på vaccin. Den här veckan har vi börjat  vaccinera 0-3-åringar och patienter i riskgrupper på vårdcentralerna. Därför har det tagit slut på vissa håll. Men den generella bilden är ändå att det har flutit på relativt bra vid vårdcentralerna, säger Anders Björklind.

Trots fortsatt vaccinbrist gör landstinget bedömningen att kötrycket för vaccin har lättat något.