Kontroll av fosterhem blir regeringsfråga

Ordföranden i riksdagens socialutskott, Kenneth Johansson (C), tänker nu ta upp frågan om ett lagkrav på att kolla fosterföräldrar mot polisens belastningsregister till regeringen.

Nu vill Kenneth Johansson (C), ordförande i socialutskottet, att lagen ska ändras så att regstierkontrollerna blir obligatoriska för kommunerna.

– Jag tycker absolut att man ska överväga detta. I och för sig har kommuner och landsting möjligheter att göra utdrag i belastningsregistret, men har ingen skyldighet att göra det. När det gäller familjehem och ett antal andra områden. Där det handlar om ganska sköra människor som vi på alla sätt vill skydda, så tycker jag att man allvarligt ska pröva det, säger Kenneth Johansson.

Du säger att det är många som gör det redan i dag, vad finns det då för anledning att lagstadga det?

– Därför att det finns dem som inte gör dessa kontroller. Om man får en skyldighet så är det ju ingen diskussion, då ska man göra det.

Har du dina allianskollegor med dig i den här frågan?

– Det har vi inte diskuterat än, men jag är rätt säker på att det här förlaget kommer att vinna gehör.

Samtliga kommuner i länet säger sig göra registerutdrag inför att ett barn placeras, men ingen av dem har kontinuerligt kontrollerat dem mot polisregistret under tiden barnet är där, vilket kan handla om flera år.

De förlitar sig i stället på att fosterföräldrar tar upp detta vid de tillsynsbesök som socialtjänsten gör minst två gånger om året. 

Men i vår granskning får vi fram två fosterhem med koppling till länet där fosterföräldrar som har varit dömda för allvariga brott ändå haft fosterbarn, däribland den omtalade nätpedofilen.

När Kenneth Johansson hör det är han inte säker på att socialtjänsten tillsynsbesök i fosterhemmen är tillräckliga.

– Nej, utifrån vad ni beskriver, så är det ju uppenbarligen inte så. Vi behöver ju se över alla möjligheter att förbättra och förstärka kvaliteten över tid. Jag tycker verkligen att man borde gå på djupet för att kvalitetssäkra den här verksamheten, säger han.                          

Två kommuner i länet, Enköping och Östhammar, har redan nu ändrat sina rutiner efter Upplandsnytts granskning.

Övriga är tveksamma till att göra registerkoller med jämna mellanrum och vissa hänvisar till det kan vara kränkande för fosterföräldrarna.

Men Kenneth Johansson menar att förutom att det bör vara lagkrav på regsiterutdrag, så bör frågan om att göra kontrollerna kontinuerligt också tas med i diskussionerna kring den nya lagen, LBU, lag om stöd och skydd för barn och unga, som förbereds just nu.

– Det viktigaste för mig är att man hela tiden har en kontinuerlig uppföljning av kvaliteten och då bör man överväga en skyldighet att kontinuerligt göra registerutdrag när man nu jobbar fram en ny lagstiftning.

Kina Pohjanen
kina.pohjanen@sr.se
Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se