Service på finska krävs

Sverigefinnar i Enköping kräver nu att kommunen ska bli en av de i landet som ska erbjuda bättre tjänster för finskspråkiga invånare.

Därför lämnade man i går över en ansökan tillsammans med uppåt 200 namnunderskrifter som Finska föreningen samlat in till kommunen. Heikki Tiitinen representerade Sverigefinnarna.

- Det är viktigt att invånare i Enköping som har dåliga språkkunskaper kan ordna sina ärenden i kommunen på finska. Det gäller inte bara förskola eller ädreomsorg utan det gäller också när du ska söka bygglov. Då ska man få hjälp på finska, menar han.

Vid årsskiftet blir fem kommuner i Uppsala län så kallade förvaltningskommuner för finska språket. Det innebär att de ska kunna erbjuda bland annat förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.

Eftersom att Enköpings kommun inte uttryckt sig positivt till att ingå i förvaltningsområdet är de inte heller skyldiga att leva upp till lagen från och med 1 januari. Detta trots att omkring 4500 av invånarna har finsk anknytning.

Men det är inte för sent att ansluta sig och Västerås kommun har redan lämnat in en ansökan till regeringen.

De Sverigefinska invånarna i Enköping kräver nu att deras kommun gör samma sak. Därför lämnade man i går över en ansökan till kommunen om att bli förvaltningskommun. Tillsammans med ansökan lämnades också uppåt 200 namnunderskrifter. Men enligt kommunalrådet Åke Hedén, kan det dröja till våren innan man fattat ett beslut:

- Om vi kommer till det läget att vi ska genomföra det här då vi också se till att vi genomför något och då måste vi veta vad vi ska göra. Det måste vi ta reda på innan vi fattar beslut, säger han.

Heikki Tiitinen är besviken på beslutsfattarna i kommunen.

-Ja, jag är verkligen besviken, säger han.

Astrid Iselidh
astrid.iselidh@sr.se