Får för lite lärartid

Nära varannan student i Uppsala får för lite lärarledd undervisning. Det visar en undersökning som fackförbundet TCO har gjort.

Miniminivån för heltidsstudier på högskola och universitet ligger på nio timmars lärarledd undervisning i veckan. Men i Uppsala svarade nästan hälften av de tillfrågade studenterna att deras utbildningar inte lever upp till den nivån.

Mer än 20 procent av de tillfrågade Uppsalastudenterna uppger att de har mindre än sex timmar lärarledd tid i veckan. 

Sammanlagt har 8,614 studenter i hela landet deltagit i undersökningen.