norrskedika

Parken byggs upp

Återuppbyggnaden av den nedbrunna Parken i Norrskedika pågår för fullt, frivilliga jobbar varje dag med bygget.

Bedrövelsen var stor bland de boende i Norrskedika när deras älskade Parken med dansbana och idrottsföreningens anläggning brann ner till grunden i maj i år. Men intresset för och engagemanget kring Parken i Norrskedika är stort, och nu håller frivilliga krafter tillsammans med en snickare som bäst på med den första etappen av återuppbyggnaden.

Bengt Wiik berättar att idrottsföreningens anläggning med omklädningsrum och duschar ska stå klara till maj 2010, när de första fotbollsmatcherna ska spelas på planen bredvid.