Grisbranschen inför nytt granskningssystem

Efter avslöjanden om missförhållanden på svenska grisgårdar, bland annat här i länet, och bristande kontroller, har grisbranschen i dag beslutat att införa en särskild certifiering. 

Beslutet togs av företrädare för grisnäringen på ett möte som Lantbrukarnas riskförbunds kallat till.

Exakt hur certifieringen ska utformas är inte klart, men tanken är att grisbönder som väljer att ansluta sig förbinder sig till att genomgå årliga kontroller av djuromsorgen och livsmedelssäkerhet på den egna gården.

Kontrollerna ska genomföras av en oberoende part och de gårdar som lever upp till kraven och den svenska djurskyddslagstiftningen blir certifierade, vilket ska bli en förutsättning för att slakterierna ska ta emot grisarna.

Bakgrunden är de stora brister i grishanteringen på vissa gårdar som har avslöjats den senaste veckan.