Uppsala

Blockpolitiken står fast

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin vill ha blocköverskridande samarbete om Sverigedemokraterna efter valet skulle få en vågmästarställning i riksdagen.
Marlene Burwick, tillträdande gruppledare för Socialdemokraterna i Uppsala, tror inte på en sådan lösning om en vågmästarsituation skulle uppstå i kommunfullmäktige.

 – Vi har två väldigt tydliga block och det är där den politiska skiljelinjen står i svensk politik idag. Att gå bort från det ser jag som väldigt svårt, och jag tycker inte alls att det är orealistiskt att man kan tänka sig en annan lösning. Till exempel att det block som faktiskt får flest antal röster och som flest Uppsalabor har röstat på kan få leda Uppsalas kommunfullmäktige. Det tycker jag är ganska självklart.

I Uppsala har Sverigedemokraterna i nuläget ett mandat i kommunfullmäktige av totalt 81. Allianspartierna styr med 47 mandat och de röd-gröna partierna har 33. För att Sverigedemokraterna skulle komma i vågmästarställning i kommunen krävs antingen att partiet växer betydligt eller att det blir väldigt jämnt mellan blocken.

Hur man skulle hantera en sådan situation har kommunfullmäktiges moderata ordförande Gunnar Hedberg inte tagit ställning till, men han är fast besluten att alla former av samarbete med Sverigedemokraterna är helt uteslutet.

 – Eftersom både vi från alliansen och från de rödgröna partierna har samma uppfattning, att inget av våra block kommer att göra sig beroende av Sverigedemokraterna, kommer de inte fortsättningsvis att ha någon större inflytande heller.

Trots Sverigedemokraternas framgångar på riksnivå menar Gunnar Hedberg att en liknande utveckling i Uppsala är långt borta.

 – Med det väldigt kraftiga överläge vi har i Uppsala kommun i dag tror jag inte att risken för Sverigedemokraterna i vågmästarsituation är särskilt stor.


Elin Olsson
upplandsnytt@sr.se