Ambulans till Skutskär

Många i Skutskär har oroat sig för hur det ska gå med deras dagambulans. Men nu står det klart att man får ha kvar sin ambulans och att det faktiskt blir en förstärkning av resurser i norduppland.

Många i Skutskär har oroat sig för hur det ska gå med deras dagambulans. Men nu står det klart att man får ha kvar sin ambulans och att det faktiskt blir en förstärkning av resurser i norduppland.

 -- Vår verksamhet kommer att stå för en ambulans baserad i Skutskär. Den kommer att utgå från Tierp, men kommer att stå en stor del av tiden på brandstationen i Skutskär. Så det innebär alltså att man kommer att ha större tillgång till ambulans i Älvkarleby kommun än vad det är idag. Jag vill också nämna att vi ambulansförstärker i Tierp. Vi kommer att ha en bil i Tierp som går tolv timmar per dag, alla dagar i veckan. Den bil vi flyttar upp för att delvis täcka Skutskär, som också då lämnar Tierp, den kommer alltså att kompenseras med den utökade dagbilen.

Uppsala läns landsting har haft ett avtal med landstinget i Gävleborg, som gällt i nästan fem år, och som nu löper ut. Så det är Gävleborg som har stått för ambulansberedskapen för Älvkarleby kommun. Inför att avtalet går ut har det gjorts en översyn av hur man vill ha det i framtiden.

Från och med 19 januari kommer det nya verksamheten att gälla. Enligt Per Andersson kostar den nya lösningen inte heller mer pengar.

 – Nej, det här är en förändring som vi gör genom att flytta pengar från det avtal som vi betalat till Gävleborg till den här lösningen.

Samarbetet med landstinget i Gävleborg kommer att fortsätta över gränsen, men som chef för ambulanssjukvården i Uppsala län anser Per Andersson att den nya lösningen blir den bästa för alla parter.

 – Min förhoppning är ju att man ska se det här som en satsning, för man får ju en utökad tillgång till ambulansresurser i Älvkarleby kommun och också då i Tierps kommun. Så det är ju totalt en resursförstärkning för det området av länet.


Carina Lindskog
upplandsnytt@sr.se