Brist på förskolor - en kommunal miss

Bristen på förskoleplatser i centrala Uppsala bygger på en missbedömning av vilka det var som skulle välja att flytta till de många nybyggda lägenheterna i city.
Hur ser du på kommunens planering? Skriv här:

Nu ifrågasätts kommunens stadsplanerare som enligt förskolestrategen Göran Hedefalk borde ha förutsett behovet av barnomsorg i centrum i och med nybyggnationen.

- Ja, enligt min bedömning så måste det ha skett en miss i stadsplaneringen när man projekterade alla de här lägenheterna som har byggts därför att det finns inget utrymme för att ställa en förskola på helt enkelt, säger han.

Kapellgärdet, Industristaden, Fyrisvall och Librobäck är nybyggda bostadsområden i centrala Uppsala vilka har medfört att det tillkommit en stor mängd nya lägenheter i city. Trots detta har Uppsala kommun inte byggt förskolor i samma utsträckning.

Lars-Gunnar Karlsson, fastighetsnämndens moderata ordförande förklarar.

- När man har tagit fram detaljplanen så har man haft den uppfattningen att så här många av olika ålderskategorier bosätter sig och då kändes det att det räckte till.

Trodde att yngre vill till landet
När man planerade de nya lägenheterna i city trodde man att det var mestadels äldre personer som skulle välja att flytta dit. Unga barnfamiljer trodde man skulle välja villorna i ytterområdena. Men deras prognoser slog helt fel. Idag är det färre unga som väljer villatomterna.

- Där man kanske förr på fem försäljningar hade fyra barnfamiljer så har man bara har två i dag. Det är en tydlig trend. Den här lugna gröna miljön väljs oftare av de äldre, säger Lars-Gunnar Karlsson.

De unga barnfamiljerna valde i mycket större utsträckning, än vad man väntat sig, de centrala lägenheterna framför villorna lite utanför city och därför står kommunen nu med ett stort sug efter förskoleplatser i centrala Uppsala som man inte var beredd på berättar Lars-Gunnar Karlsson. Fastighetsnämnden tänker därför i kommande nybyggnationer inne i stan se till att misstaget inte upprepar sig.

- Det kommer ute på Industristaden . Där måste vi göra aktivare handlingar ihop med byggarna. Vi bör väl nu fördubbla antalet avdelningar. Har vi förr valt två avdelningar utifrån en viss andel så kanske vi ska bygga fem, sex avdelningar, säger Lars-Gunnar Karlsson.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se