Enköping utan kulturpris

Både Uppsala och Enköping var nominerade för att bli årets kulturkommun - men ingen uppländsk kommun prisas. Istället blev Karlstad utsett av fackförbundet SKTF.

Det var 21:a gången som priset delas ut och fortfarande har ingen uppländsk kommun vunnit det.