Anmäls för fel medicin

En felmedicinering vid akademiska sjukhuset i Uppsala har anmälts till Socialstyrelsen, enligt Lex Maria.

En patient hade en smärtstillande pump med morfin för att själv kunna reglera smärtlindringen. Men när pumpen var tom sattes istället ett medel för lokalbedövning in i pumpen, vilket utsatte patienten för en allvarlig hälsorisk. Patienten klarade sig dock utan men, enligt anmälan.