Gränby - kulturcentrum?

Glöm inte kulturen i det nya Gränby centrum! I ett brev till Uppsalas ledande politiker vill kulturnämnden påminna om behovet av kultur i den delen av staden.

Ett kulturcentrum, ett bibliotek i Gränby, skulle enligt kulturnämnden kunna bli Uppsalas tredje stora kulturarena. Det skulle täcka kulturbehovet i den delen av stan och dessutom väga upp det för övrigt kommersfokuserade Gränby centrum.

Det här kommer också bredda och öka områdets attraktionskraft i flera hänseenden menar man.

Sedan tidigare har kulturnämnden utrett om det finns ett behov av bibliotek i Gränby centrum. I den kommer det fram att bland annat barnfamiljer är mycket positiva till det. De ser gärna generösa öppettider i samma omfattning som affärerna i köpcentrat så att de kan besöka biblioteket på samma gång som de uträttar andra ärenden.

Dessutom menar nämnden att det finns plats för ett bibliotek i Gränby centrum, men för att något sådant ska kunna komma ett steg närmare verklighet så påminner man även Uppsalas kommunstyrelse att det måste till pengar. Däremot presenterar inte kulturnämnden i dagsläget vilken summa som skulle stå på prislappen.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se