Klimatmöte på sluttampen

I dag ska klimötet i Köpehamn avslutas och förhandlingarna mellan de 190 länderna verkar ha lossnat. Men än finns det en bra bit kvar innan det blir något slags reslutat av mötet.

Carl Byström, 17 år från Uppsala, är en av elva ungdomsjournalister från barnrättsorganisationen Plan. Han är på mötet för att att belysa hur barn runt om i världen drabbas av klimatförändringar och han är besviken över att klimatmötet inte resulterar i ett färdigt avtal.

– I och med att folk har tappat hoppet och de flesta är överens om att det inte kommer att avgöras här i Köpenhamn, så har graden kanske sjunkit och det känns inte lika viktigt. Även om det också kommer med en viss besvikelse, eftersom man trodde att det skulle bli ett avtal här i Köpenhamn.

Men Uppsala-bon Bo Kjellén, Sveriges tidigare chefsförhandlare i klimatfrågor och nu rådgivare till den svenska delegationen i Köpenhamn, menar att det var väntat.

– Det var aldrig meningen att det här mötet skulle leda till att man skulle godkänna ett legalt bindande avtal, utan man under de senaste månaderna talat om att det handlade om ett politiskt beslut, säger han och fortsätter:

-- Om man vill bedöma framgång eller misslyckande här, så gäller det att se om det politiska beslutet blir precist. Blir det ambitiöst, så att man inte om några månader börjar återöppna olika frågor? Det kommer att analyseras mycket det resultat som man når i Köpenhamn, säger Bo Kjellén.

Christer Engqvist
christer.engqvist@sr.se