Militärflyget blir kvar

Det blir fortsatt militärflyg i Uppsala oavsett om Ärna blir en civilflygplats eller inte. Överbefälhavaren Sverker Göransson har nu bestämt att Försvarsmakten ska fortsätta att ta ansvar för Ärna om man inte lyckas hitta någon annan som vill ta över driften.

- Det är ju dels att under övningar, men också att under kortare tider kunna ha flygplan placerade där, säger generallöjtnant Göran Mårtensson är Försvarsmaktens produktionschef.

Upplandsnytt har tidigare rapporterat om att Försvarsmakten ändrat inställning till Ärna.

Fram till 2003 fanns en fullskalig flygflottilj på Ärna. Sedan dess har Luftstridsskolan, som också ligger på Ärna, haft ansvaret för flygplatsen som periodvis varit nedläggningshotad.

Försvaret behöver spara pengar och vill gärna att en annan operatör tar över driften och att försvaret istället blir hyresgäst, en lösning som man idag har i till exempel Visby.

Här spelar planerna på en civilflygplats en stor roll, en fråga som är under miljöprövning vid Länsstyrelsen.

Nu har alltså den högste militäre chefen, överbefälhavaren, bestämt att Försvarsmakten kommer att fortsätta driva flygplatsen om ingen annan tar över.

- Vi har alltså ett operativt behov av att nyttja den. Då får vi göra en lösning där vi kan ta ansvar för driften och titta hur vi kan sänka kostnaderna.

Vad som ligger till grund för att synen på att Ärna förändrats över tid vill generallöjtnant Göran Mårtensson inte gå in på.

- När det gäller de säkerhetspolitiska bedömningarna så kommenterar jag dem inte.

Vilken roll kommer Ärna ha i en beredskapssituation?

- Det vill jag inte kommentera, säger Göran Mårtensson, Försvarsmaktens produktionschef.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se