"Flera bör avgå"

Nu kommer krav från Uppsala på att de ledande personerna i Svenska Röda Korset lämnar sina poster. Lars Göransson, riksstämmoombud på Röda Korset i Uppsala, vill att flera personer avgår. Även på secondhandbutiken Kupan i Uppsala är många frivilliga kritiska.

-Jag tycker det är bedrövligt, säger en frivilligarbetare på Kupan.

Vad skulle vara rimligt i arvode för Bengt Westerberg?

-Ta hälften. Han har ju pension från riksdagen också. Han har väl arvoden både här och där. Vi jobbar och ställer upp gratis här. Allihopa, säger den besvikna kvinnan på Kupan i Uppsala.

Lars Göransson, som är riksstämmoombud för Röda Korset i Uppsala, vill att både styrelseordföranden Bengt Westerberg och generalsekreteraren Christer Zettergren byts ut vid riksstämman nästa år:

– Då bör de lämna sina platser, och det kan vara fler tjänstemän som bör bytas ut. Egentligen borde de sätta sig ner och söka sina egna tjänster som folk får göra ute i civila samhället vid omorganisationer, säger Lars Göransson.

Lars Göransson är vald som ett av två ombud från Uppsala till Röda korsets riksstämma och leder också utbildningar för Röda korset. Han är mycket besviken över det som kommit fram i ljuset under det senaste året, med en före detta chef som står åtalad för att ha svindlat organisationen på miljonbelopp och med diskussioner om höga ersättningar för ordförande och generalsekreterare. Det finns inga skäl för Röda Korset att behålla Bengt Westerberg som styrelseordförande till ett årsarvode på över 800 000 kronor, anser Lars Göransson:

– Han har ju gett Röda korset ett dåligt rykte. Och jag kan inte se att vi över huvud taget ska ha en ordförande som är heltidsarbetande.

Även generalsekreteraren Christer Zettergren måste ta konsekvenserna av allt som hänt, menar Lars Göransson.

– Det är för svagt ledarskap helt enkelt. Han har uppenbarligen ingen kontroll över verksamheten. Annars skulle vi inte ha de här skandalerna.

Lars Göransson tänker nu försöka samla riksstämmoombud över hela landet i ett krav på att en revision genomförs av Röda korsets verksamhet i Sverige, en revision som han hoppas ska utmynna i förslag till en bättre organisation av verksamheten. Göransson menar att det vi nu ser resultatet av är missförhållanden som förekommit under en följd av år med ett ledarskikt som blivit allt mer isolerat från organisationen i övrigt:

– Det har blivit en organisation där toppskiktet lever sitt eget liv och totalt har tappat kontakten med kretsarna och livet utanför Stockholm.

– Det finns förmodligen många som står i kö och vill vara ledare för Röda korset och leda organisationen på rätt väg, så att folk återfår respekten för Röda korset, för nu är den verkligen i botten, avslutar Lars Göransson.

Bengt Westerberg har avböjt att kommentera inslaget och Christer Zettergren har inte gått att nå för en kommentar.

Mårten Nilsson
mårten.nilsson@sr.se