Sms-låneföretag kan fuska

De flesta sms-låneföretagen följer inte lagen utan fortsätter att ta ut höga avgifter i stället för ränta misstänker Konsumentverket. 
Myndigheten har nu begärt 27 av 29 sms-låneföretag att redogöra för sina kostnader. I Uppsala finns tre av företagen.

Det som fått Konsumentverket att reagera är alltså sms-låneföretagens höga avgifter. Därför vill man nu att företagen ska redovisa exakt vad avgifterna går till.

Som konsument ska man nämligen inte behöva betala för andra saker än kostnaderna för själva lånet. Och det ska ingå i räntan. Det är till exempel olagligt om konsumenter betalar för lokalhyra eller marknadsförning.

Konsumentverket efterlyser därför större genomskinlighet för att kunna kontrollera att konsumenter inte betalar för mer än själva låneavgiften.

Emmanuelle Strand Jean
emmanuelle.strand-jean@sr.se