Sjuka fick fel mat

Problemen med sjukhusmaten i Uppsala fortsätter. Vid ett krismöte i dag framkom det att 58 patienter fått fel mat sedan de nya rutinerna infördes. Nyligen lades den egna matlagningen ned på Akademiska sjukhuset. Sedan tre veckor köper landstinget kyld mat från Centrallasarett i Västerås som fraktas till Uppsala där den värms upp.

-Vi såg att många brickor var feldukade. Om de hade beställt kyckling så kom det korv, berättar Christina Edling, kostcontroller på Landstingsservice i Uppsala.

Det har tidigare framkommit att maten blev betydligt dyrare för Uppsalalandstinget än vad som var tänkt, och nu har det upptäckts både att fel maträtter gått ut till 58 patienter under de tre veckor som maten har levererats från Västerås, och dessutom har man i Uppsala inte längre tyckt sig ha haft flera val av maträtt.

Från landstinget i Västmanland säger man att det handlar om intrimningsproblem och missförstånd när det gäller både de felaktiga maträtterna och valfriheten.

Det har varit flera faktorer som det blivit problem med, var det dåligt förberett?

-Det går ju alltid, med facit i hand, säga att vi skulle ha lyft upp lite fler saker, säger landstingsrådet Rolf Edlund (C).

Som Upplandsnytt tidigare berättat har den här lösningen blivit dyrare än beräknat.  De ekonomiska felräkningarna ses fortfarande över.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se