Ökat ansvar vid olycka

Det ekonomiska ansvaret för Vattenfall vid en eventuell kärnkrafsolycka i Forsmark kommer att att öka.
Det framgår av en lagrådsremiss från regeringen. Ansvaret för ett kärnkraftsverksägande bolag föreslås öka från dagens tre miljarder kronor till tolv miljarder. I ett extremläge tycker regeringen att ägarna ska vara obegränsat ansvariga.

Enligt miljönminister innebär detta att Sverige lägger sig i topp internationellt vad gäller kärnkraftsägares skadeståndsansvar.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se