Småslakterier populärt

Allt fler vill starta småslakterier. Livsmedelsverket har tagit emot 18 ansökningar under det senaste året, bland annat en från Norrtälje.

Tidigare har Livsmedelsverket beviljat två till tre nya småslakterier per år. Man tror att den stora ökningen beror på att avgifterna för att starta och driva småslakterier sänkts, och för att det är populärt med närproducerat.