Studier kan kosta

I dag föreslog regeringen att man inför avgifter för utländska studenter inom högre utbildning från och med höstterminen 2011.

Förslaget om att införa avgifter för utländska studenter får kritik från flera håll. Akademikerförbundet menar att alla europeiska länder som infört avgifter för utländska studenter före 2006 också infört avgifter för landets egna studenter.

Och studentrådet anser att avgiftsinförandet kraftigt ökar risken för en studiesocial snedrekrytering och att det går emot idén om ett kunskapssamhälle för alla.