Stabilt för Mellanskog

Skogsägarföreningen Mellanskog, som har sitt huvudkontor i Uppsala, redovisar 31,4 miljoner i vinst efter finansnetto för 2009, vilket kan jämföras med 2008 då vinsten var 30,7 miljoner kronor. Början av 2009 såg mörk ut men under hösten förbättrades efterfrågan på skogsprodukter och föreningen kunde då bland annat höja virkespriserna.

Mellanskog spår en stark marknad för massa och sågade trävaror under 2010, medan bilden för pappersprodukter är mer splittrad.