Dom mot SLU står fast

Det blir ingen överklagan av domen som fällde SLU för diskriminering av kvinnliga sökanden till veterinärutbildningen i Uppsala.

Trots att det här är det första fallet som prövar särbehandling, när de sökande har exakt samma meriter, ska inte JK överklaga. Det handlar alltså om fyrtiofyra kvinnor som blivit bortlottade från veterinärutbildningen i Uppsala, genom så kallad viktad lottning. Lottningen gav männen åttio procents chans att komma in. Både kvinnorna och männen hade samma meriter och hade läst på folkhögskola.

Anledningen är att SLU ville ha in fler män på den kvinnligt överrepresenterade utbildningen. SLU fälldes dock av både Uppsala Tingsrätt och Svea Hovrätt.

Men nu har alltså JK, som representerar SLU, beslutat att INTE överklaga till Högsta Domstolen. JK bedömer att fallet endast berör denna lilla urvalsgrupp, och inte kan tillämpas mer generellt.

Därför ska nu SLU betala en och en halv miljon kronor i skadestånd till de diskriminerade kvinnorna. SLU har även slutat med viktad lottning både till kvinnodominerade som till mansdominerade utbildningar.


Emmanuelle Strand Jean
upplandsnytt@sr.se