Vattenbolag erkänner fel

Det kommunala bolaget Uppsala vatten och avfall AB har inte gett information till de vattenkonsumenter i Uppsala som har förhöjda halter av uran i sitt dricksvatten, trots att de vetat om det i nära 10 år.

Boende i Vänge tex, har över fyra gånger så höga halter av Uran i dricksvattnet än vad livsmedlesverket och WHO rekommenderar. Hans Jansson har bott i Vänge i över 40 år och han har inte fått information om det.

- Nej, det har vi inte. Det här är en miss som de har gjort, att de inte har informerat befolkningen. Ja undrar hur många i Vänge som vet om det.

Vad tror du?

- De är nog lika förvånade som jag.

Livsmedelsverkets riktvärde på hur mycket uran det får finnas i dricksvatten ligger på 15 mikrogram per liter vatten. Uppsala ligger i snitt något över det men i vissa delar av kommunen är halterna betydligt högre.

I Vänge tex har SGU, Sveriges geologiska undersökning, mätt halter upp mot 70 mikrogram per liter. Enligt Uppsala vattens egna mätningar ligger även Björklige över riktvärdet, 45 till 53 mikrogram. Lövstalöt och även de södra delarna av Uppsala, Gottsunda, Sävja och Sunnersta utskiljer sig med förhöjda halter upp mot 33 mikrogram.

Kommunala Uppsala vatten har ännu inte gjort något åt detta trots att de vetat om det i nära 10 år. De jobbar nu med att hitta metoder att rena vattnet. En förklaring som livsmedelsverket kan godta ett tag till eftersom det kan ta tid att investera i sådan utrustning. Men under tiden borde konsumenterna ha blivit informerade om detta menar Torbjörn Lindberg är statsinspektör på Livsmedelsverket.

- Vi anser att man dels ska planera för att fixa problemet, självklart, men man ska under tiden informera konsumenterna om läget och vad det innebär för risker och vad de planerar att göra åt saken. Det är en oacceptabel hög risk att ha högre än 15 mikorgram, säger han.

Uppsala vattens planeringschef Sven Ahlgren erkänner att de har gjort fel. De borde ha informerat konsumenterna.

- Det är naturligtvis en brist att vi inte har gjort det. Det ska vi kunna råda bot på nu med att redovisa även uranhalter, precis som flouridhalter på vår hemsida, säger han.