Uppsala bröt mot lagen

Uppsala kommun har brutit mot upphandlingsreglerna då man skrev ett avtal värt över en miljon kronor för matinköp till Sunnerstaskolan, utan att någon upphandling gjordes. Avtalet slöts också med ett företag som har stora ekonomiska problem och vars dotterbolag fått sin F-skattsedel indragen.

Skolmaten till Sunnerstaskolan köps under vårterminen direkt från en cateringkoncern som visat sig ha stora ekonomiska problem. Uppsala kommuns upphandlingschef Ulf Sandell säger att felet begåtts ute på Sunnerstaskolan:

 – Man har brutit mot Lagen om offentlig upphandling genom att inte gå ut och konkurrensutsätta det här fullt ut. Det är tråkigt, och jag kan bara beklaga, säger Ulf Sandell.

Pasta med skinksås serveras den dagen Upplandsnytt besöker Sunnerstaskolan. Bespisningen sker i baracker den här terminen medan skolans kök byggs om, och det är maten under ombyggnadstiden som skolan gjort en miss med. Alla inköp som kommunen gör som överstiger en nivå på drygt 200 000 kronor ska annonseras ut och upphandlas, men trots att det i det här fallet handlar om en beställning på över en miljon kronor så har det alltså inte gjorts. Och rektorn Inger Gustavsson säger att det var hon som missade att se till att det blev en upphandling:

 – Jag förstod inte att jag skulle göra det. Jag är väldigt ledsen över att det blev så här. För mig var det viktigt att barnen skulle få mat och att det skulle vara bra mat, säger Inger Gustavsson.

Avtalet om skolmaten diariefördes inte heller förrän för några dagar sedan, efter att Upplandsnytt börjat ställa frågor om saken.

Den mat som nu levereras till Sunnerstaskolan tillagas av personal på cateringfirman och Uppsalaföretaget Lena på taket. Lena på taket har för närvarande skulder på nära två miljoner och bolagets f-skattsedel drogs in i höstas till följd av skulderna. Sunnerstaskolans avtal är dock inte skrivet med Lena på taket utan med Lena på takets moderbolag, som heter Äppelberget Holding - som dock inte har någon personal anställd eller bedriver någon verksamhet, utan bolaget består av den verksamhet som Lena på taket och dess personal bedriver.

Moderbolagets delägare och vd Erik Angemo säger till Upplandsnytt att han inte tycker att bolaget har dolt något för Uppsala kommun. Kommunen har inte frågat om ägarförhållanden och ekonomi, framhåller han - och säger att skulderna delvis beror på en konflikt med förre ägaren till Lena på taket och att det pågår en företagsrekonstruktion.

 – Vi kämpar och gör allt vi kan för att rädda situationen, säger Erik Angemo.

Från Uppsala kommuns sida undersöker man nu möjligheterna att bryta kontraktet:

 – Vi håller på att titta på vilka möjligheter vi har att producera maten i egen regi i kommunen, säger upphandlingschefen Ulf Sandell.

 – Vi tycker att det är jättetråkigt om man överväger detta, säger Erik Angemo.

Hävdar ni att avtalet inte går att upphäva?

 – Vi är ytterst ödmjuka i all kontakt med våra kunder, så vi får ta en diskussion med Uppsala kommun, avslutar Erik Angemo.


Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se