arlanda

Utsläpp måste minska

Idag har Högsta domstolen avgjort att koldioxid och kväveoxids-utsläppen från Arlanda inte får vara högre än de var år 1990.

Sen tidigare hade Miljöverdomstolen sagt att Arlanda hade tills 2016 på sig att minska sina utsläpp, men i och med Högsta domstolens dom idag så måste utsläppen redan nästa år vara nere på 1990 års nivå.