Fortsatta tågstörningar

Vintervädret fortsätter att ställa till det i den uppländska tågtrafiken. Under morgonen och förmiddagen drabbades till exempel Uppsalapendeln av förseningar på bortåt två timmar.

Enligt Banverket kommer det även under resten av dagen vara störningar i trafiken till och från de uppländska stationerna. Det handlar om både förseningar och inställda tåg.

August Bergkvist
august.bergkvist@sr.se