Få barn anmäler misshandel

Varje år anmäls flera lärare för att ha kränkt och misshandlat elever på Uppsalas skolor. Samtidigt så menar Barnombudsmannen i Uppsala att det finns många barn som väljer att inte anmäla lärare.

- Jag känner inte till något om det här fallet. Men det är viktigt att läraren får bemöta de anklagelser han får. Samtidigt är det mycket allvarligt eftersom lärare ska skydda eleverna mot misshandel bland annat. Och här är han ju anklagad för att ha misshandlat själv, säger Bengt Wiréus, ledamot på Lärarförbundet.

- Hur vanligt är det att lärare anklagas för misshandel av elever?

- Det händer några gånger per år här i Uppsala.

I morse i Upplandsnytt kunde du höra Simon (fingerat namn) berätta att han och andra elever på Stenhagenskolan blivit kränkta flera gånger av en och samma lärare. Nu har Simon och en annan elever valt att polisanmäla läraren:

- Han har kastat in oss i betongväggar, suttit på oss, slagit oss, trakasserat oss. Han har typ sagt "dra åt helvete era jävlar", berättar Simon.

Enligt rektorn på skolan Agneta Eriksson så nekar läraren till anklagelserna och är kvar i tjänst. De två elever som polisanmölt honom har den senaste tiden inte gått i skolan utan har fått undervisning på annat sätt.

Barnombudsmannen i Uppsala Ida Lindman menar att det är förhållandevis få av de elever som upplever att de kränkts i skolan som faktiskt väljer att anmäla lärare:

- De barn och unga som jag komemr i kontakt med anmäler oftast inte. Så man måste ju poängtera här att man faktiskt inte brukar anmäla sånt här. Det är ett väldigt solt problem. Det är jätteviktigt att man tar barnen på allvar i den här situationen, även om det är en upplevelse av att man är kränkt och inte en reell händelse, säger Ida Lindman.

Christine Odén
Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se