Ångrar ej Lindberg-stöd

Sexbrottshärvan runt Göran Lindberg kryper allt längre bakåt i tiden och allt närmare tiden då han var länspolismästare i Uppsala län.

Frågan många ställer sig i polishuset i Uppsala i dag är hur han kunde få förlängt förordnande som länspolismästare 2003, trots att missnöjet var stort mot honom där. En av dem som var FÖR Lindberg då, var jämställdhetsexperten och universitetslektorn Anne-Marie Morhed.
- Det är bedrövligt, det är fruktansvärt och man blir arg, säger hon.

Göran Lindberg sitter i dag bakom lås och bom på Kronobergshäktet, misstänkt för en rad sexbrott, som grov våldtäkt och koppleri.

De nio år, från 1997 till 2006, som han var han länspolismästare i Uppsala var stormiga. Förtroendet för Lindberg var lågt hos många anställda, en gång hotade hälften av länets polisstyrka med att säga upp sig. Till slut gick det så långt att både polisstyrelsen och kommunalråd från länets kommuner krävde att Lindbergs förordnande inte skulle förlängas efter de första sex åren.

Men bilden var splittrad. Han var också högt uppskattad på vissa håll för sitt jämställdhetsarbete. Bland annat hos länsstyrelsens jämställdhetskommitté. De skrev till regeringen och förordade att Lindberg skulle få fortsätta, bland annat med motiveringen att han var en "mycket viktig manlig förebild i jämställdhetsarbetet". En av dem i kommittén som skrev på var Anne-Marie Morhed so En annan var företagaren Christina Lindgren:
- Då pågick det en formlig hetsjakt på Göran Lindberg, och vi tyckte att han hade gjort en jättefin insats.

Också Gunilla Kvarnström Kock, dåvarande jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen, satt i kommittén och utryckte sitt stöd för Lindberg. Hon säger till upplandnytt att inte heller hon ångrar heller inte att hon ställde upp för Lindberg med den kunskap man hade då.

Göran Lindberg fick omförordnande som länspolismästare i februari 2003. Dåvarande justiteministern Thomas Bodström säger till TT att en viktig faktor var att kritiken kring Lindberg i mycket handlade om han ägnade för mycket tid till jämställdhet. Eftersom många kvinnliga poliser kände sig illa behandlade så var det mycket värt att han var engagerad i jämställdhetsfrågor.

Kina Pohjanen
kina.pohjanen@sr.se