Gamla häktet stängs

Det ena av Uppsalas två häkten, det på Salagatan, kommer att stängas senare i år. Det beslutet kommer Kriminalvårdens ledning att fatta inom kort.
-Vi hoppas att kunna omplacera merparten av de 24 anställda från Salagatan, säger Jörgen Nordin, kriminalvårdschef i Uppsala.

-Häktet på Salagatan har ju varit tillfälligt öppet sedan vi öppnade häktet Blanka här sedan 2004. Så det här har ju legat i pipelinen en längre tid. Men nu har man byggt ut fler platser i Stockholmsområdet så platsbehovet finns inte längre att ha ett häkte i Uppsala, säger Jörgen Nordin, kriminalvårdschef i Uppsala.

Men kommer det räcka med platser i Uppsala eller kommer ni kanske att behöva flytta dem till Stockholm också om det blir fullt?

- Det där är ju väldigt upp och ner, det vet vi ju inte just nu, men vi kommer ju ha 50 häktesplatser plus 13 arrestsplatser här på Blanka kvar. Och det är klart att periodvis kan ju trycket vara högt så då är det möjligt att vi får flytta de som överklagar och blir sittande en längre tid på häktet till, till exempel Sahlberga då som har gemensamhetsavdelningar, där man kan sitta och vänta en längre tid, säger Jörgen Nordin.

Den sista september kommer hyreskontraktet gå ut för häktet på Salagatan, men verksamheten kommer att avvecklas redan i slutet av juni.

Enheten på Salagatan skulle egentligen ha stängts redan när det nya häktet Blanka stod färdigt för sex år sedan, men bristen på häktesplatser i Stockholm har gjort att man fortsatt hålla öppet. På Salagatan finns idag 36 häktesplatser och de som sitter häktade vid tiden för nedläggningen, kommer alltså att omplaceras.

Men det är inte bara de häktade som drabbas av nedläggningen, på Salagatan finns också 24 anställda som drabbas av nedläggningen.

- Det är ju inte säkert att de kommer att drabbas, det är ju möjligt att de kan ha kvar sina tjänster. Det är ju ett jobb som vi får börja med nu och hoppas att vi kan erbjuda dem tjänst i Uppsala. Men däremot så kommer de ju att få byta arbetsplats eller ställe inom Uppsala så att man kommer ju att påverkas på ett eller annat sätt, säger Jörgen Nordin.

Matilda Hector
matilda.hector@sr.se