Positiv till praktik

Regeringen får beröm av folkpartistiske ordföranden i utbildnings- och arbetsmarknads-nämnden i Uppsala kommun, Mohamad Hassan, efter gårdagens uppmaning åt myndigheter och statliga verk att ta emot sammanlagt 20000 praktikanter.

Vad tycker du om det här? Skriv nedan.

– Jag tycker att det är ett jättebra förslag för det ligger i linje med vad vi gjort i Uppsala. Vi fattade ett beslut i kommunfullmäktige häromdagen om ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program. Riktmärket är en praktikant per 30:e medarbetare per enhet, säger Mohamad Hassan.

Bakgrunden till den nya uppmaningen är att regeringens satsning, som man kallar Lyft, riskerar att misslyckas. Tanken är att över 100 000 arbetslösa ska kunna få kontakt med arbetslivet genom sysselsättning i kommuner, kommunala bolag, myndigheter och statliga verk, genom en slags praktik på tre till sex månader.

Men efter snart två månader har bara 364 personer har fått sysselsättning genom Lyft enligt Arbetsförmedlingen. Nu ska regeringen ligga på sina myndigheter så att de tillsammans ordnar fram runt 20 000 platser. Det skulle kunna innebära upp till 65 000 praktikanter.

Det här har fått kritik från bland annat vänsterpartiet som menar att det bara handlar om att frisera arbetslöshetssiffrorna inför valet och att det inte kommer att bli någon relevant handledning för praktikanterna om man tar fram så här många platser på en gång.

– Jag tror att den här åtgärden kan bli bra. Det behöver inte vara många på en arbetsplats för att det ska fungera, säger folkpartisten Mohamad Hassan som är mer positiv.

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se