Krav på läkemedel höjs

Läkemedelsverket i Uppsala ändrar nu de föreskrifter som reglerar tillverkning av skräddarsydda läkemedel för patienter.

Föreskriften reglerar bland annat vilka kvalitetskrav som ställs på det tillverkade läkemedlet, och vilka krav som ställs på de apotek som har för avsikt att tillverka så kallade extempore-läkemedel. Ändringarna i föreskriften är till stor del en följd av den omreglering som skett på apoteksmarknaden, och de nya föreskrifterna börjar gälla 1 mars.