Uppsalaelever har lägre betyg

Eleverna som gick ut nian i Uppsala län fick lägre betyg än eleverna i riket i genomsnitt.
Men skillnaderna är stora mellan kommunerna inom länet. Uppsala, som ligger högst, ligger över riksgenomsnittet, och hade ett betygsgenomsnitt på 206, medan Håbo och Älvkarleby, som ligger lägst i länet, och bland de lägsta i landet, hade ett betygsgenomsnitt på runt 180. Hur stor andel elever i nian som lyckats uppnå gymnasiekompetens varierar mycket. Där leder i länet Knivsta, där mer än 90 % klarade gymnasiekompetensen.