Slakterichef åtalas för djuskyddsbrott

Platschefen på Swedish Meats slakteri i Uppsala har nu åtalats för brott mot djurskyddslagen.
Orsaken är att personalen använt elpåfösare på grisarna för ofta, det säger chefsåklagare Bengt Rankka. - Det verkar som om det har förekommit i stor omfattning. Platschefen skulle ha vidtagit andra åtgärder tidigare. Swedish Meats har kritiserats av veterinärer flera gånger de senaste åren för att personal använt så kallade elpåfösare regelbundet när man ska få in grisarna i bedövningsanläggningen. Elpåfösare får bara användas i undantagsfall. Åklagaren, som menar att ett mycket stort antal grisar tillfogats onödigt obehag och lidande lämnade idag in åtalet mot platschefen för att han inte ingripit och stoppat det här. De straff platschefen kan dömas till är böter eller fägnelse upp till ett år. Åklagare Bengt Rankka säger att så vitt han vet är det första gången regleran om hur elpåfösare får användas prövas rättsligt, så det här kan få betydelse även för andra ställen.