Förundersökning mot Hartwig

Chefsåklagaren i Västerås har nu beslutat att inleda en förundersökning mot Uppsalas kommunalråd Lena Hartwig (s) efter tumultet på Stora Torget i slutet av förra året.
Det var sista helgen i november som Lena Hartwig efter en fest kom till Stora Torget vid tvåtiden på natten för att hitta en taxi. På torget rådde stort tumult mellan ungdomar och poliser. Lena Hartwig menar att hon då presenterade sig och frågade vad som hänt och vad som låg bakom bråket. Polisen är av en annan uppfattning och hon anmäldes för ohörsamhet mot ordningsmakten. Chefsåklagare Anders Jakobsson i Västerås har fått hand om ärendet och nu har han alltså beslutat att inleda en förundersökning. Han säger till Upplandsnytt att enligt vad de poliser som fanns på platsen berättat så finns det anledning att misstänka brott. Polisen skulle skingra folksamlingen på Stora Torget och beordrade alla att lämna platsen och enligt dem så var det bara en person som stannade kvar och inte lydde polisen. Det var Lena Hartwig. Så nu ska en förundersökning alltså inledas och först ska de poliser som var där på natten förhöras. Chefsåklagare Anders Jakobsson betonar att det behövs en mycket liten misstankegrad för att man ska inleda en förundersökning.